Welkom op de

website van

Toonkunstkoor

Caecilia

 


Toonkunstkoor Caecilia is opgericht in 1873 en telt op dit moment ruim 80 leden. Het koor is aangesloten bij de Vereniging Toonkunst Nederland. Béni Csillag is sinds september 2014 onze dirigent. Pianist Arjen Berends is tijdens de wekelijkse repetities zijn rechterhand.

Jaarlijks geven wij ten minste twee concerten: in het voorjaar de Matthäus Passion en in het najaar een avondvullend werk of een aantal kortere werken uit het klassieke repertoire. HET Symfonieorkest treedt als vast begeleidingsorkest hierbij op. Naast de vaste leden zingen bij de Matthäus ook ruim 20 projectleden mee.

Het koor repeteert op vrijdagavond van 19:45 - 22:00 uur, met uitzondering van de maanden juli en augustus, in De Hoeksteen aan de Scheldelaan 141 in Zwolle. Regelmatig worden open repetitieavonden gehouden, voor data zie de nieuwspagina. Buiten deze avonden om bent u ook van harte welkom om een repetitie bij te wonen als u zich verder wilt oriënteren op ons koor. Hiervoor kunt u zich aanmelden bij Kuna van Walsem (zie hieronder). Indien u lid wilt worden neemt de dirigent eerst een korte stemtest af. Ook worden alle koorleden periodiek opnieuw op stemkwaliteit getoetst door de dirigent.

De contributie bedraagt €225. Studenten betalen €125. 

Contactadres voor verdere informatie:

Kuna van Walsem 
Telefoon: 038 3762382
 
  Caecilia is lid van: