Donaties en legaten

De doelstelling van Toonkunst Caecilia is om concerten op hoog niveau te organiseren voor een betaalbare prijs. Dus treden we vrijwel altijd op met professionele musici (solisten en orkest). Maar dat maakt onze concerten wel erg duur, want personeelskosten en zaalhuur zijn hoog en stijgen jaarlijks. 

Daarom zijn donaties (eenmalig of periodiek) of legaten altijd van harte welkom. En omdat we de ANBI-status “culturele instelling” hebben, is uw gift voor u voor 125% fiscaal aftrekbaar. En wij hoeven geen schenk- of erfbelasting af te dragen.  Daardoor kunnen wij uw gift volledig besteden aan onze mooie concerten. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via pr@caeciliazwolle.nl of 06-40122243.